Een goede vastlegging van de tussen u en andere partijen gemaakte afspraken is van elementair belang.

Enerzijds om iedere discussie met de andere partij zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds, mocht die discussie wel ontstaan, om in een eventuele procedure zo goed als mogelijk helder te hebben wat de gemaakte afspraken precies inhouden. Naast het ondernemingsrecht (eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en besloten vennootschap) en het arbeidsrecht zijn onze juristen gespecialiseerd in het pachtrecht en kunnen zij u met raad en daad hierover bijstaan.