De (financiële) gevolgen van het aangaan van een huwelijk, van een echtscheiding, van een opname in een zorginstelling of van een overlijden kunnen groot zijn.

Belangrijke stappen in het leven van de mens vragen om specialistisch advies om te voorkomen dat een stap leidt tot onverwachte financiële en fiscale consequenties. Onze specialisten zijn in staat u op eenvoudige wijze de consequenties van een bepaalde stap uit te leggen. Daarnaast kunnen zij, in overleg met u, ervoor zorgen dat de toekomstige financiële en fiscale consequenties van deze stap beperkt blijven.